Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Sayın Sektör Temsilcisi,

Bilindiği üzere, Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin ilgili çalışmalara Türkiye İhracat Meclisi koordinasyonunda başlanmış olup, ilk olarak A.TR dolaşım belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi uygulamasına 14 Mayıs 2018 tarihinde İhracatçı Birlikleri tarafından geçilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya istinaden, 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ihracat beyannamesi kapsamında (TCGB) düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri sadece elektronik ortamda düzenlenebilecektir. A.TR dışındaki dolaşım belgeleri ile menşe ispat belgelerinin elektronik sistemde onaylanması işlemlerine ise 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kademeli olarak geçiş yapılacaktır.

Diğer taraftan ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri bir sonraki talimata kadar her iki usulde hem manuel hem de elektronik olarak düzenlenebilecektir. Gümrük idarelerinde vize işlemi yapılmayan onaylanmış ihracatçıların düzenledikleri Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım belgelerinin de söz konusu sistemde elektronik ortamda onaylanması uygulamasına 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilecek olup, 1 Ocak 2019 tarihine kadar hem manuel hem de elektronik ortamda onay verilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu elektronik onaya geçiş hakkında ihracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ