DYS Üzerinden Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarların Listeye Eklenmesi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlık tarafından yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul Ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge’nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası “Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekir.” hükmüne amir olunduğu belirtilmektedir., 

Bu kapsamda üyelerimizin,  bireysel katılımı desteklenen fuarlara yönelik başvurularını doğrudan kendileri tarafından DYS üzerinden gerçekleştirmeleri rica olunur. 

PAYLAŞ