Elektronik Kargo Takip Sistemi (ECTN) Uygulaması Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, Libya makamlarınca gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için ihracatçı firmalarımızdan Elektronik Kargo Takip Sistemi (ECTN) belgesi talep edildiği ve ECTN sertifikasının 2021 yılı itibarıyla zorunlu hale getirildiği hususlarına ilişkin şikayetler ihracatçı firmalarımız tarafından Meclisimize ve Trablus Büyükelçiliğimize intikal ettirilmiştir.

Bu çerçevede konuya ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Trablus Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığına iletilen e-yazıda, Libya makamlarının gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için ihracatçı firmalarımızdan ECTN belgesi talep edileceğine ilişkin anılan Büyükelçiliğimize henüz resmi bildirimde bulunmadıkları, buna mukabil Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve SCK firması arasında Libya'ya yapılan kargo ve sevkiyatların elektronik sistem üzerinden takibini içeren bir anlaşma yapıldığı, söz konusu anlaşmanın 2021 yılından itibaren uygulamaya konulduğu, Libya'ya ihracat yapan bazı firmalarımızın SCK'dan mezkur belgeyi edindiği ve uygulamanın diğer ülkeler için de geçerli olduğunun kaydedildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bununla birlikte, Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği Başkanı Muhammed Raed tarafından Libya Başsavcılığı'na, SCK firması ile UMH Maliye Bakanlığı arasındaki anlaşmanın yasal olmadığı ve kamu zararına sebep olduğu iddiasıyla bahse konu anlaşmanın iptal edilmesini talep eden bir mektup gönderildiğinin anılan Büyükelçiliğimiz tarafından bildirildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ