ETSG Sektör Duyurusu Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Sanayi II Dairesinden alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret  Bakanlığına en geç 10/05/2022 tarihine kadar intikal ettirilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği bildirilmektedir. İtirazlara ilişkin formlara ise bu web adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2022/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Hammadde ve Ara mamul sektörleri için:

Muhammet HARTAVİ                    Uzman                 T: 0 312 204 95 84    E: hartavim@ticaret.gov.tr  

Özge SEZGİN                                  Uzman                 T: 0 312 204 99 25    E: sezgino@ticaret.gov.tr   

Elektronik ve makina sektörleri için:

Fundagül BACI                                Uzman                 T: 0 312 204 91 46    E: bacif@ticaret.gov.tr

 

Ek: ETSG Liste

PAYLAŞ