Fas Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Birliğimize iletilen bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Fas Ekonomi, Finans ve İdarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdaresi tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 sayılı bir örneği ekli gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının, (Demandes de Franchise Douanière) 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle gümrüklerde kullanılan elektronik uygulama olan PORTNET sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağı ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Ek : Fas Sirküler

PAYLAŞ