Fas İthalat Vergileri

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 17. Maddesine göre, ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı 31 Aralık 2021 tarihine kadar mevcut MFN oranının %90’ı oranında kesin korunma önleminin Fas tarafından yürürlüğe konulduğuna atıfta bulunulmaktadır.

Yazının devamında, bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 27 Aralık 2019 tarihli ve 5997/211 saylı sirkülerde özetle, 14 Aralık 2019 tarihli ve 6838 saylı Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan ve 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek "2020 Yılı Finans Kanunu" uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında % 25 oranına tabi olan tüm ürünler için ithalat vergisinin % 30'a yükseltilmesinin öngörüldüğü, dolayısıyla Türkiye'den ithali gerçekleşen ve % 25 oranına tabi olan tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı uygulanan verginin 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren % 30 ithalat vergi oranı baz alınarak hesaplanacağı, sirkülerin ekinde Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş listesine yer verildiği hususları yer almaktadır.

Ek :Sirküler

PAYLAŞ