Fas Krallığı - İthalatta Uygulanan Uygunluk Kontrolleri

TİM'den gelen T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, T.C. Rabat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan şifahi görüşmelerde Bureau Veritas ve TUV Rheinland firmaları ile uygunluk sertifikaları konusunda yapılan anlaşmaların askıya alındığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu firmalar tarafından düzenlenen belgelerin geçerliliği hususunda tereddütlerin yaşandığı ve Fas Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmediği aktarılmış olup konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Bureau Veritas’ın, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Fas'a ihraç edilecek ürünler için uygunluk değerlendirme programı uygulayıcısı olarak yeniden atandığı dile getirilmektedir. Ayrıca, Fas’taki TUV Rheinland Ofisi ile yapılan şifahi görüşmede, Fas'ın ilgili Bakanlığı tarafından TUV Rheinland’a COC (Certificate of Conformity) belgesini verme yetkisinin iade edildiği; Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan şifahi görüşmede de yeni uygulamanın teyit edildiği belirtilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ