Fuar Ekleme Talepleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize iletilen bir yazıda, bilindiği üzere, 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası “Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.” hükmünü amir olup, bu çerçevede firmalarımızın Genel Sekreterliğimize ilettikleri fuar ekleme talepleri Genel Sekreterliğimizce T.C. Ticaret Bakanlığı'na ulaştırıldığı ifade edilmiştir.

Anılan yazıda devamla, diğer taraftan, yaşanılan güncel olaylar neticesinde bütün dünyada gerçekleştirilecek fuarlarda tarih değişikleri ya da iptaller yaşandığı, kimi fuarların iptal edilirken kimi fuarların da 2021 yılında başka tarihlere ertelendiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, iptal edilen ya da 2021 yılına ertelenen fuarlar kapsamında fuar ekleme taleplerinin yukarıda mezkur mevzuat hükmü uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı'na tekrardan iletilmesi gerekmekte olup, daha önceden taleplerini ileten firmalarımızın bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ