SGK Başkanlığı Gayrimenkul Açık Arttırma Usulü İhale Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 22/03/2021 tarihli 87-881 sayılı yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından TİM'e iletilen yazıya atıfla, Mülkiyeti Kuruma ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 30-31/03/2021 tarihlerinde İstanbul ilinde, 01-02/04/2021 tarihlerinde ise Kocaeli ilinde satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (http://www.sgk.gov.tr/) ilan edildiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Gayrimenkul Satış İlan Metni (3 sayfa)

PAYLAŞ