Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller kapsamında Bakanlıklarınca temin edilen geçiş belgelerinin dağıtımının 15.03.2019 tarih ve 21217 sayılı Makam Oluru ekinde yayımlanan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yapıldığı ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, uluslararası karayolu taşımacılığı alanında son dönemde yaşanan gelişmeler, belirlenen geçiş belgesi kotaları ile belge kullanım oranlarının yanı sıra uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve firmalarca Bakanlıklarına intikal ettirilen ihtiyaç ve talepler dikkate alınarak hazırlanan yeni "Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi"nin 11.03.2021 tarihli ve 15608 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün (https://uhdgm.uab.gov.tr/) internet sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi (43 sayfa)

PAYLAŞ