Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, 05.03.2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmekte olup, 7223 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesinin genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacağını, 24'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ise genel ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından belirleneceğini hükme bağladığı ifade edilmektedir.


Anılan yazıda devamla, Kanunun 24'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2001/95 sayılı Avrupa Birliği (AB) Genel Ürün Güvenliği Direktifini uyumlaştırma amacı taşıyan "Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı"nın aşağıdaki internet adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

https://ugdgm.ticaret.gov.tr/duyurular/genel-urun-guvenligi-yonetmeligi-taslagi-goruse-acildi


İlgili firmalarımızın bahse konu yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerini ekte yer alan görüş bildirme formu formatında 4 Ağustos 2020 Salı günü mesai bitimine kadar faruk.benderli@ikmib.org.tr adresine iletebileceği hususunda bilgileri rica olunur.

Ek: Görüş Bildirme Formu

PAYLAŞ