Grip ve Menenjit Aşılarını Tedarik Etme Projesi

TİM'den alınan bir yazıda,T.C. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Kabil Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atıfla, Afgan Milli Tedarik İdaresi’nin grip ve menenjit aşırı tedarik edebilecek Türk firmalarına ilişkin bilgi talep ettiği, Kabil Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin de konuya ilgi gösterebilecek firmalar nezdinde girişimde bulunduğu belirtilmektedir. Sözkonusu talebe ilişkin Afganistan Dışişleri Bakanlığından alınan Nota örneği ve mektup ekte sunulmaktadır.


Ek: https://www.ikmib.org.tr/files/images/muhtelif/D%C4%B0B-3-23.pdf

PAYLAŞ