Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesine imkan sağlayan “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında;

  • Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) veri girişi yapılan ve gümrük idaresince onay işlemleri tamamlanan gümrük müşavirlerince, ortaklık statülerinin geçerli olduğu süre içerisinde, ilgili oldukları müşavirlik firmasına ilişkin tüm vergi ve ceza borçlarının sorgulanabilmesine,
  • Ek tahakkuk/para cezasının ilgili olduğu beyannamelerin de görüntülenebilmesine,

yönelik teknik düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 
PAYLAŞ