Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması veya Tarife Kontenjanı Uygulanması Talep Edilen Eşyaları Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Başvuruların işleme konulabilmesi için söz konusu ürünlere ilişkin itirazların en geç 01/11/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişikn formlara aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya‐alma‐ve‐tarife‐kontenjani/askiya‐alma‐sistemi

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

EK: Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması veya Tarife Kontenjanı Uygulanması Talep Edilen Eşya Listesi (30 Sayfa )

 

PAYLAŞ