Gümrük Vergisi Askıya Alınmış Eşyalar

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; Ek'de hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi sunulmaktadır. AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Muhammet HARTAVİ

Uzman

0 312 204 95 84

hartavim@ticaret.gov.tr

Burak AVCI

Uzman

0 312 204 91 89

avcib@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Fundagül BACI

Uzman

0 312 204 91 46

bacif@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal YÜNEY

Mühendis

0 312 204 92 96

yuneyf@ticaret.gov.tr

Ek: http://www.ikmib.org.tr/files/cms/etsg-2-7.pdf

PAYLAŞ