Güneş Enerji Santrallerinin İnşası Projesi Hk.

TİM'den gelen T.C. Ticaret Bakanlığı yazısında, T.C. Belgrad Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Sırbistan Parlamentosu tarafından 2021 yılı Nisan ayında enerji alanında yasal çerçeveyi oluşturan dört önemli mevzuat değişikliğinin yapıldığı ifade edilerek bunların;

         1-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanunu,
         2-Enerji Verimliliği ve Enerjinin Rasyonel Kullanımı Kanunu,
         3-Madencilik ve Jeolojik Araştırma Kanunu,
         4-Enerji Kanunu

olduğu, devam eden süreçte ise Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanununda bazı değişiklikler yapıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kanununa dayanılarak, Sırbistan'da batarya depolamalı yüksek kapasiteli güneş enerji santrallerinin inşası projesini gerçekleştirecek stratejik ortağın seçim prosedürünü belirleyen bir Karar'ın kabul edildiği, söz konusu Karar uyarınca projenin stratejik ortak tarafından geliştirilerek, inşa edilecek ve anahtar teslim olarak Sırbistan Elektrik Enerji Şirketine (EPS) devredileceği ve bu kapsamda EPS'in projenin tek sahibi olmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda yazıya konu olan projeye ilişkin ihale duyurusu henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız ile yenilenebilir enerji sektörüne yönelik malzeme, ekipman ve yazılım tedarik eden firmalarımızın gelişmeleri takip etmesinde fayda bulunduğu mütalaa edilmekte olup söz konusu projeye ilişkin ayrıntılı özet bilgi ve Hükümet Kararı iki ayrı dosya halinde ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ekler:

1- Güneş Enerji Santrallerinin İnşası Projesi (1 sayfa)

2- Hükümet Kararı (6 sayfa) 

 

PAYLAŞ