Gürcistan Bankalarının Türkiye'ye Döviz Transferlerinde Ek Belge Talebi Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden yapılan bir bildirime atfen T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Gürcistan Merkez Bankası talimatıyla Gürcistan'da kurulu bankaların uluslararası yaptırımlara tabi ülkelerle ticaretin engellenmesini teminen bu ülkelere komşu çeşitli ülkelere döviz transferinde ilave belge talep etmeye başladığı, bu kapsamda İran'a komşu olan 3 ülke Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'a yapılan ABD Doları ve Avro transferlerinde ödemenin bu ülkelerdeki şirketler ve bu ülkelere ait eşya için olduğunu teyit etmek üzere ticari bankalarca menşe belgesi ve sözleşme/fatura talep edildiği, avans ödemelerinde ise bankalar tarafından üretici firmaların araştırılarak sorun tespit edilmemesi halinde ödemenin sorunsuz olarak yapılabildiği, bu çerçevede ihracatçı firmalarımızın eşyanın menşe ispat belgesini ve sözleşme/faturasını alıcıyla (alıcının bankasıyla) paylaşmalarının ödemelerin ülkemize transferi için gerekli olduğu bildirilmekte olup, konuya ilişkin Gürcistan Merkez Bankası ve bazı ticari bankaların duyurularına aşağıdaki adreslerden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

https://nbg.gov.ge/en/media/news/statement-of-the-national-bank-of-geor-27
https://www.tbcbank.ge/web/en/prohibition-of-transactions-with-sanctioned-countries
https://www.ziraatbank.ge/en/money-transfers


Söz konusu yazıda ayrıca, yukarıda maruz düzenlemeyi gerekçe gösterip ön ödeme yapamadığını belirterek teslimat sonrasında ödeme vaadiyle sipariş vermek isteyen olası kötü niyetli kişilere karşı firmalarımızın dikkatli olmaları gerektiği belirtilmekte ve söz konusu düzenlemeye ilişkin ilave destek ihtiyacı duyan firmalarımızın adı geçen Müşavirlikle temasa geçebilecekleri ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ