Gürcistan İlaç Sektörü - Başbakanın Türk İlaçları Hk. Açıklamaları

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda,Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Gürcistan Rekabet Kurumu tarafından ilaç sektörüne ilişkin yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, 3 sağlık grubunun piyasayı domine ettiği, rekabetçi Pazar yapısının olmadığı ve fiyatlamanın yüksek olduğu tespitlerine yer verilerek birtakım öneriler sunulduğundan bahisle Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili tarafından son olarak 10 Ocak 2022 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısının ardından "Gürcistan'daki ilaç fiyatlarının düşürülmesi hedefi kapsamında Türkiye’den yüksek kaliteli ilaç ithalatı yapılmasının planlandığı"nın ifade edildiği yönündeki haber iletilmiştir.

Bu kapsamda, Tiflis Ticaret Müşavirliğince, Gürcistan’da temsilciliği bulunan firma temsilcilerinin katılımıyla 12 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcilerinden edinilen bilgi ve kanaatler sunulmuştur. Bu kapsamda, Gürcistan’da en temel problemin uzun ruhsatlandırma süreçleri olduğu, ülkemizin AB ve ABD gibi ülkelerin tabi olduğu ruhsatlandırma süreci yerine 2nci kategoride sayılarak hem uzun zaman alan hem de belgeler konusunda daha katı ve zorlayıcı olan bir sürece tabi tutulduğu; ilaç dışında gıda takviyelerinde GMP şartı koşulduğu (ilaçta GMP zorunluluğu uygulaması 1 Ocak 2022 tarihi yerine Haziran ayına ertelenmiştir), bu ürünler ülkemizde ilaç sayılmadığından, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde olan gıda takviyeleri üreticilerinin GMP belgesi sunmasının mümkün olmaması nedeniyle pazara girişte zorluk yaşandığı ve ruhsat verilmiş bir ilacın paralel ithalatına engel olunamadığı hususları öne çıkmaktadır.

Öte yandan, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan 17 Ocak 2022 tarihli yazı ile 17 Ocak 2022 tarihli ve 13 sayılı Hükümet Kararı ile Türkiye’nin de aralarında ABD, AB ülkeleri, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın yer aldığı, ruhsatlama otoritelerinin Gürcistan tarafından tanınarak izin süreçlerinde kolaylık sağlanan ülkeler listesine eklendiği ve anılan Karar’ın aynı tarihte Gürcistan Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYLAŞ