Gürcistan Üzerinden Rusya'ya Taşımacılıktaki Yoğunluk Hakkında Bilgilendirme

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden yapılan bir bildirime atfen T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu (RF) ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların ardından Belarus varışlı uluslararası yük taşımacılarının da Gürcistan hattını kullanmaya başlamasıyla birlikte söz konusu hatta yaşanan yoğunluğun daha fazla artış gösterdiği, Gürcistan yetkili idarelerinin, transit yük taşımacılığında artan trafiği en az mağduriyetle yönetebilmek üzere çeşitli tedbirler almış olduğu, zorunlu güzergah ve çıkış kapısı uygulamasının bu kapsamda alınan tedbirler arasında olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla; ilgili Gürcü idarelerin Gürcistan içindeki ve çıkışından sonraki komşu ülkeler güzergahında yoğunluk durumuna göre çıkış kapısı tespit edilerek TIR'ların zorunlu olarak belirlenen kapılara yönlendirmekte olduğu, yol boyunca polis tarafından çeşitli noktalarda TIR’ların bekletilmesi gibi muhtelif tedbirler uygulandığı, bu kapsamda daha önce RF varışlı yüklerin bir kısmı Azerbaycan'a yönlendirilebilmekteyken Samur Sınır Kapısındaki yığılma nedeniyle Gürcistan'ın karşı ülke gümrük idaresiyle koordineli hareket etmesi ve karşı gümrük kapısı tarafından kabul edilmeyen trafiğin karşı ülkeye yönlendirememesi nedeniyle Rusya varışlı yüklerde Azerbaycan alternatifinin kullanılamadığının değerlendirildiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaca göre zaman zaman değişmekle birlikte Rusya ve Belarus varışlı yüklerin hâlihazırda Gürcistan'da yönlendirildiği tek geçiş noktasının Kazbegi-Lars sınır kapısı olduğu vurgulanmaktadır.

Aynı yazıda; Moskova Ticaret Müşavirliği'nden iletilen bir yazıya atfen, Azerbaycan'dan RF’ye geçiş için bekleyen TIR yoğunluğuna ilaveten, Gürcistan'ın RF ile tek bağlantısı olan Kazbegi-Lars/Verhniy-Lars kapısından RF’ye geçiş için bekleyen TIR sayısının yaklaşık 400 adet olduğu, Khashuri - Kazbegi arasındaki güzergahta da yol boyunca Gürcü devriye polisi tarafından koordine edilen yaklaşık 1.000 adet TIR kuyruğunun bulunduğu dikkate alındığında durumun daha da ciddi olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan, son günlerde Gürcistan-RF arasındaki tek sınır geçiş noktası olan Kazbegi/ Lars Sınır Kapısı güzergahında yığılmaların artarak devam ettiği ve bekleme sürelerinin 10-15 günü bulacak ölçüde uzadığına şahit olunduğu, Gürcistan Gümrük İdaresi ve karayolu devriye polisi tarafından alınan tedbirlere rağmen RF’ye çıkıştaki yığılma nedeniyle Gürcistan içerisindeki yoğunluğun eritilemediği vurgulanmaktadır.

Yazıda ayrıca; artan bekleme süreleriyle birlikte son günlerde Tiflis Müşavirliğine doğrudan ve/veya çeşitli oda-birlik-dernek ve benzeri kurumlar kanalıyla öncelikli geçiş talebinde bulunan firmaların sayısında da artış gözlendiği ifade edilerek, bozulabilir yük taşıyan TIR sürücülerinin gümrük beyannamelerine Gümrük İdaresinden öncelik için "bozulabilir ürün" ibaresi yer alan kaşenin basılmasının talep edilmesi hususu önem taşımakla birlikte, yaşanan yoğunluğa göre Gürcü devriye polisinin bozulabilir yükler dahil olmak üzere öncelik veremediği durumların da yaşanabildiği, Gümrük idaresiyle ilgili konularda Müşavirlikçe firmalarımıza gerekli desteğin sağlandığı, polis idaresinden kaynaklı beklemeler konusunda Büyükelçilik Konsolosluk Şube ve İçişleri Müşavirliğine de gerekli hatırlatmada bulunulduğu, devriye polis idaresinden ivedi bir randevu isteneceği belirtilmektedir.
Sonuç itibariyle, kış aylarında sıklıkla yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak Kazbegi yolu üzerindeki Gudairi-Kobi mıntıkasının yakın zaman içerisinde kar-buzlanma ve çığ riski nedeniyle uzun süreli kapanma ihtimali de bulunduğundan mevcut durumun daha kritik hâl alabileceği, bu tür durumlarda önceki yıllarda kullanılan Azerbaycan alternatifinin de bu yıl kısıtlı kullanılabilmesi halinde bekleme sürelerinin tolere edilmesi güç biçimde daha fazla uzayarak Gürcistan üzerinden RF yönüne yapılacak taşımalarda ciddi aksamalara sebebiyet verebileceğine işaret edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ