Gürcistan'a İlaç İhracatı Hk

Ticaret Bakanlığından gelen Tiflis Ticaret Müşavirliği'nin 11.01.2022 tarihli yazısına atfen özetle;

- Gürcistan'da ilaç fiyatlarını düşürmek üzere Hükümet tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Gürcistan Başbakanı tarafından bir açıklama yapılarak "Yakın zamanda ilaç fiyatlarını düzenleyecek bir karar alınacağı, Rekabet Kurumu'nun ilaç sektörüne ilişkin raporunun tamamlandığı, Sağlık Bakanlığı ve ilaç kurumu ile birlikte ilaç fiyatlarını önemli ölçüde düşürmesi beklenen adımlar atılacağı, ayrıca kaliteli Türk ilaçlarına pazarın açılacağının" ifade edildiği,

- Gürcistan İşadamları Birliği (Business Association of Georgia - BAG) tarafından da Başbakanın açıklamasını destekler mahiyette Türk ilaçlarına pazarın açılmasının doğru ve zamanında alınan bir karar olduğu yönünde açıklama yapıldığı,

- Bu durumun, ülkemizde imal edilen ilaçlar için Gürcistan ilaç pazarından avantaj meydana getirmesinin beklendiği, bu itibarla, ilaç firmalarımızın anılan ülkedeki söz konusu sektöre ilişkin gelişmeleri yakından takip etmesinin yerinde olacağı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ