İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Sayın Sektör Temsilcisi,

Daha öncesinde T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 12 Eylül 2018 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı KArarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" uyarınca; "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak İhracat Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen programlar kapsamında destek başvurusuna konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura, ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesi  gerektiği ve  önümüzdeki dönemde İMMİB tarafından doğrudan T.C Ticaret Bakanlığına yapılacak destek başvurularının bu muvacehede yürütülmesi, destek işlemlerinde bir aksaklık yaşanmaması amacıyla keyfiyetin üyelerimizle paylaşılması ifade edilmiş, akabinde bu husus üyelerimiz ile paylaşılmıştı.

Yazının devamında, 6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ler kapsamında hangi sözleşmelerin döviz cinsinden kararlaştırılamayacağının belirtildiği ifade edilmiştir.

PAYLAŞ