İklim Finansmanını Hızlandırma (CFA) Teknik Destek Programı Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, İklim Finansmanını Hızlandırma Programı'nın (CFA) Birleşik Krallık Hükümeti’nin desteklediği global bir teknik destek programı olup karbon emisyonunu azaltıcı etkisi bulunan projelerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçladığını bildirmektedir.

Yazıda devamla, CFA programı proje geliştiricilere teknik, finansal, cinsiyet eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık konularında ilgili uzmanlardan destek ve eğitim sağladığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, son başvuru tarihi 29 Mayıs 2023 olan İklim Finansmanını Hızlandırma (CFA) teknik destek programına, başvuru koşullarına ilişkin bilgiye internet adresi üzerinden erişim sağlanabileceği beliritlmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ