İlaç Firmalarının Dikkatine-Farmasötik Ürün Sertifikası Başvuruları

Sayın Üyemiz,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) alınan bir yazıda, TİTCK'e yapılan Farmasötik Ürün Sertifika başvurularında 19.07.2018 tarihi itibariyle başvuruya konu ürünün, TİTCK web sitesinde yayımlanan SKRS-3 listesinde

  • “Aktif” olarak yer alması halinde, sertifikalarda ilgili kaydın ürünün piyasada bulunduğunu gösterir şekilde (Yes),
  • “ Pasif” olarak bulunuyor veya hiç bulunmuyor ise piyasada bulunmadığını gösterir şekilde (No) düşülmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Yapılacak olan Farmasötik Ürün Sertifikası başvurularında bu hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Önemli : Farmasötik Ürün Sertifikalarında, ürünün ülkemiz piyasasında bulunma durumunu gösteren yer 1.3 bölümüdür. (1.3. Is this product licensed to be placed on the market for use in the exporting country?) 

PAYLAŞ