İlaç ve Tıbbi Cihazların Dijital Etiketlenmesi Hk.-ÖZBEKİSTAN

T.C. Ticaret Bakanlığındna gelen bir yazıda, Özbekistan Bakanlar Kurulu’nun 2 Nisan 2022 tarihli ve 149 sayılı Kararı uyarınca, Özbekistan’da ilaç ve tıbbi cihazların zorunlu dijital işaretlemeye tabi tutulacağı 05.05.2022 tarihli ve E-45811956-452.02-00074392124 sayılı yazısında ifade edilmiştir.

Bu defa, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, yukarıda zikredilen Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihazların zorunlu olarak dijital şekilde etiketlenmesi uygulamasına 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla geçileceği ve bu tarihten itibaren ülkeye yalnızca dijital etiketlemeye sahip yabancı menşeli ilaç ve tıbbi cihazların ithal edilebileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Özbekistan Devlet Vergi Komitesi'nin duyuru örneği ve irtibat kurulabilecek yetkililerin listesi ile birlikte ilaç ve tıbbi cihaz ihracatçıları listesi ekte sunulmakta olup, söz konusu Karar ile yeni uygulama bilgilerinize sunulur.

 

Ek:

1- Firma Listesi

2- Duyuru Örneği

3- Yetkililer Listesi

PAYLAŞ