Irak KIBY Gümrük Muafiyetleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Irak'ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler gibi işler kapsamındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünler ile yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (KIBY)'de üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının bulunmakta olduğu ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, İbrahim Halil Hudut Kapısının içinde olduğu KIBY'deki tüm gümrüklerde, Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020'de yayımlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği bildirilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, kaldırılan muafiyetlerin, imalat sanayini destekleme kapsamındaki ara mamul/hammaddelere verilenler ile her türlü proje, yatırım, teşvik kapsamındakiler dahil istisnasız tüm muafiyetleri kapsadığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

EK: Karar

PAYLAŞ