Irak Yaptırımlar Komitesi Kararları

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan TC.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 16/12/2020 tarihli duyurusunda, 1483 (2003) sayılı BMGK Kararı'nın 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde "Al-Rafidain Bank"ın bahse konu yaptırım listesinden 16 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çıkarıldığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu duyuru metnine https://www.un.org/press/en/2020/sc14390.doc.htm adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ