Irak/KIBY Tarafından 171 Üründe Vergi İndirimi Hk.

TİM'den alınan Erbil Gümrük Ataşeliğinden yapılan bir bildirime atfen T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Ataşelikçe 2019 yılında iletilen muhtelif yazılarda Irak'ta tek gümrük uygulamasına geçildiği bildirilerek uygulamaya koyulan tarife oranları hakkında kategorik olarak bilgi verildiği, Irak'taki resmi gümrük vergisi hesaplama sistematiği açıklanarak herhangi bir GTİP'te sınıflandırılmış eşya için tahakkuk edecek gümrük vergisinin [Hacim (Ton/Kg/adet/litre vs..) x Birim Referans Kıymet ($) x Vergi Oranı = Vergi Miktarı] şeklindeki formülün tatbik edilmesiyle belirlendiği, Irak'a yapılan ithalatta istisnai olarak çok az ve spesifik ürünler için fatura kıymeti dikkate alınarak verginin hesaplandığı, tarife cetvelindeki ürünlerin %95'ten fazlası için gümrük vergilerinin eşyanın fiili fatura kıymetinden bağımsız olarak her pozisyon için tarifede belirlenmiş olan "referans kıymet" esas alınarak belirlendiği ve bu itibarla bahsi geçen hesaplama formülü gereğince ödenecek gümrük vergisinin tayininde tarifedeki "referans kıymetin" en az gümrük vergisi oranı kadar hatta daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu hususlardan bahisle, son dönemde gümrük tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı yönünde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmede mevcut tarife cetvelinde her pozisyon için öngörülmüş bulunan referans kıymetlerle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda 171 farklı pozisyondaki referans kıymetlerde muhtelif miktarlarda indirimlere ilişkin kararın 25 Temmuz 2022 tarihinde uygulamaya konulduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu karar kapsamında vergi hesaplama formülü gereğince bir örneği ekli listede yer alan ürünlerin ithalatında ödenecek vergilerde %15 ila %55 oranlarında indirim yaşanabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur,

 

EK: 5 Sayfa (Liste Kapsamı Ürün Adları ve Referans Kıymetleri)

PAYLAŞ