İran İthalat Yasaklamaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapıldığı, ithal edilecek malların 4 gruba ayrıldığı, 4. gruptaki malların ithalatının 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda bu defa, 15 Ocak 2019 tarihinde 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürünün daha eklendiği duyurulmuş olup, bahse konu ürün listesi ekte yer almaktadır.

İhracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

 

EK: İthalatı yasaklanan 215 ürün listesi (1 Sayfa)

PAYLAŞ