İran'da İhtiyaç Duyulan İlaçlar Hk.

TİTCK tarafından iletilen bir e-postada belirtildiği üzere; Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 02/12/2019 tarihli yazıda İran’da ihtiyaç duyulan tıbbi farmasötik ürünlerin listesi ile İran’a ilaç ihracatı mevzuatına ilişkin bilgiler yer almakta olup, talep listelerinin ihtiyaca göre belirli dönemlerde, her üç ayda bir yenileneceği bildirilmektedir.

Ülkemiz ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Sağlık Eğitimi Bakanlığı arasında 18/02/2019 tarihinde imzalanan Eylem Planı ile teşkil edilen işbirliği çerçevesinde konunun değerlendirilebilmesi açısından ilgili doküman ekte sunulmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

EK: Doküman

PAYLAŞ