İran'da Uygulanacak Yeni Döviz Düzenlemesi

Sayın Sektör Temsilcisi,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, İran Merkez Bankası (CBI) Başkanı Abdulnasır Himmeti tarafından 5 Ağustos 2018 tarihinde yapılan resmi açıklamada, İran’ın 09.04.2018 - 05.08.2018 tarihleri arasında uyguladığı döviz politikasının kaldırıldığı ve aynı gün itibariyle yeni döviz politikasının uygulanacağı ifade edilmektedir. Söz konusu sisteme ilişkin Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından güvenilir, açık kaynaklardan derlenen bilgi ışığında, Bakanlar Kurulu tarafından belirtilen ekli listede yer alan 25 kalem ürünün CBI tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran’a ithaline izin verileceği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlar Kurulu’nun 08.08.2018 tarih ve 63793 sayılı Kararına istinaden CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alışveriş tebliğinin aşağıdaki şekilde uygulanacağı belirtilmektedir:

  1. İhracattan elde edilen dövizlerin alışverişi, döviz havalesi şeklinde ve sadece ‘nima’ sistemi tarafından belirlenen döviz kuru üzerindenyapılacaktır.

  2. İzinli olan döviz büroları, ihracatçılardan aldıkları döviz sarraflar veya muhabir bankalar üzerinden satmakzorundadır.

  3. İzinli döviz büroları, ‘nima’ ve ‘sana’ sisteminde belirtilen döviz alış kurunun en fazla yüzden 1 fazlası döviz satabilecektir.

  4. CBI tarafından izin verilen döviz büroları aracılığıyla banknot şeklinde döviz alışverişi, alışverişin ‘sana’ sistemine kayıt edilmesi şartıyla mümkünolabilecektir.

  5. CBI tarafından izin verilen döviz büroları, banknot şeklindeki döviz alımını sadece CBI tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ve kara paranın aklanmasının önleneceği şekildegerçekleştirecektir.

  6. CBI tarafından izin verilen döviz büroları tarafından banknot şeklinde döviz satışı,Ek 2’de belirtilen hizmet sektörlerine kara para aklama amacı olmaksızın CBI tarafından belirlenecek döviz alım satım kuralları çerçevesindeyapılabilecektir

  7. CBI tarafından izin verilen döviz büroları, aldıkları döviz havalelerinin en fazla yüzde 5’ini banknota çevirip, 6. maddede belirtilen çerçevedesatabilecektir.

  8. Döviz alım satımındaki tüm işlem maliyetleri dövizi alacak olan müşteri tarafından üstlenilecektir.

     

Konuyla alakalı firmaların bilgileri rica olunur.

 

Ek:

1. CBI Tarafından Belirlenen Resmi Kurdan İthal Edilebilecek Ürün Listesi (1 Sayfa)

2. Sarraflarca Hizmet İçin Kullandırılacak Döviz Listesi (1 Sayfa)

 

PAYLAŞ