İran'ın Döviz Tahsis Düzenlemesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, İran Hükümeti tarafından 2018 yılı Ağustos ayında yürürlüğe konulan “ithalata yönelik yeni döviz tahsis uygulamasına” ilişkin “İran Merkez Bankası resmi kuru üzerinden ithaline izin verilecek ürün listesi” ile “döviz bürolarınca/sarraflarca döviz kullandırılabilecek hizmetler listesi” ekte yer almakta olup, ayrıca, İran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 60/174456 sayılı Kararı uyarınca İran'a ithalatında vergi muafiyeti tanınan bazı ürünlere ilişkin Tahran Ticaret Müşavirliğimizin yazısı da ekte sunulmaktadır.

Yazıda ayrıca, İran'ın ithalata yönelik döviz tahsis uygulaması ve bundan dolayı gümrüklerde yaşanan sorun hakkında belirtilen hususlar ekli notta belirtilmekte olup, söz konusu notta, ithalata yönelik döviz tahsis uygulamasında yaşanan sorunlar nedeniyle İran gümrüklerinden çekilemeyen ithal ürünlerin (bekletilen konteynerlerin) yoğunluğuna dikkat çekilerek, ürün iadesi durumuna veya ihracatçı firmalarımızın alacaklı duruma düşmemesini teminen İran ile ticarette peşin ödeme yoluyla çalışmasının önemine vurgu yapılmaktadır.

Konu ile ilgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

 

EKLER:

1. Ticaret Müşavirliği Yazısı

2. Liste1- Resmi Kurdan İthal Edilebilecek Ürün Listesi

3. Liste2- Döviz Bürolarınca Döviz Kullandırılacak Hizmetler Listesi

4. Ticaret Müşavirliğinden alınan not

PAYLAŞ