İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla 15 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün daha eklendiği duyurulmuştu.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen diğer bir yazıya atfen, bahse konu ithalat yasaklarına ilişkin süreç ile ilgili bilgilere detaylı bir şekilde yeniden yer verilmekte olup, aşağıdaki hususlar belirtilmektedir:

  • “ABD'nin 2018 yılı Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran, döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapmış, 1.339 ürünün ithalatını 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklamıştı. (Ek 1)
  • Bilahare Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, İran Sanayi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 31.12.2018 tarih ve 60/261453 sayılı Tebliğ uyarınca söz konusu 1.339 üründen 47'sine (Ek 2) ilişkin ithalat yasağının kaldırıldığı ve sipariş kaydı oluşturulmasının serbest bırakıldığı, böylelikle ithalatı yasak mallar listesindeki ürün sayısının 1.292'ye (Ek 3) düşürüldüğü bildirilmiştir.
  • Ancak, aynı konu hakkında Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan diğer bir yazıda ise bu defa, İran Hükümeti tarafından ithalatı yasaklanan bahse konu 1.292 ürün listesine 15 Ocak 2019 tarihinde çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün (Ek 4) daha eklendiğinin duyurulduğu ifade olunmaktadır”.

İhracatçılarımızın bilgileri rica olunur.

 

Ek 1: İthalatı yasaklanan 1339 ürün -2018 Haziran

Ek 2: İthalatı serbest bırakılan 47 ürün

Ek 3: İthalatı yasak 1.292 ürün

Ek 4: İthalatı Yasaklanan İlave 215 ürün

PAYLAŞ