Kağıtsız Gümrük-DIR Belgeleri

Sayın Sektör Temsilcisi,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla , öncelikle ihracat işlemleri başta olmak üzeregümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve beyannameye ekli belgelerin elektronik olarak temininin sağlanması için Kâğıtsız Gümrük Projesi’nin yürütüldüğü ve yaygınlaştırıldığı, elektronik ortamda işlem gören Dâhilde İşleme İzin Belgeleri’nin (DİİB) kâğıt ortamında beyanname ekinde arandığı tespit edilmiş olmakla birlikte bu belgenin tamamen elektronik ortamda beyanını sağlamak amacıyla sistemsel düzenlemeler yapıldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Dâhilde İşleme İzin Belgeleri’nin tamamen elektronik ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla Gümrük Beyannamesi / Kalem / Genel Bilgiler ekranına “Dâhilde İşleme İzin Belgesi Satır Kodu” bilgisinin girilmesi ile birlikte ilgili DİİB’in görüntülenebilmesi ve belge numarasının beyannamenin 44 numaralı “Vergi ve Dokümanlar” alanına otomatik olarak atanmasının sağlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinin 44 no.lu “Vergi ve Dokümanlar” alanında 0253 kodlu Dâhilde İşleme İzin Belgelerinin beyan edilmesine ve kâğıt ortamında gümrük idarelerine ibrazına ihtiyaç kalmadığından, söz konusu belgenin BİLGE Sistemi’nde kullanımının 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı bildirilmektedir.

Firmalarımızın bilgilerine sunulur.

PAYLAŞ