Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

TİM'den alınan bir yazıda, İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmemekte, kağıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edildiği belirtilmektedir. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belgenin beyan edildiği ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmediği, söz konusu düzenlemenin bloke kaldırma işlemi olmadan doğrudan "çıkabilir" statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesini teminen BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, bu çerçevede onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ve yetkilendirilmiş yükümlülerce tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde,

 

  •  "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan "Çıkabilir" statüye değil teslim alınmış statüye getirilmesi,
  •  Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesinin sağlanması,
  • Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün "çıkabilir" statüye ilerletilmesi, 
  • Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin beyannamenin "çıkabilir" statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilmesi,

yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulamasının 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirileceği ve uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

PAYLAŞ