Kalsine Demir Oksit İhalesi Hk.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından gelen bir yazıda, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit Fabrikasında elde edilen toplam 110.160 yaş ton (91.433 kuru ton) Kalsine Demir Oksit'in, stok sahasında, sahada bulunduğu haliyle, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dahilinde açık arttırma usulü ile satışı işi ile ilgili ihale 01.06.2022 tarihinde, saat 14:30'da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mah. 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA adresinde Şehit Aydın İNCEOĞLU Toplantı Salonunda yapılacak olup ihale dokümanı www.etimaden.gov.tr adresinden görülebileceği gibi aşağıda belirtilen adresten de 400,-TL bedelle temin edilebilecektir.

İhale Dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği adres:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı

Kızılırmak Mah. 1443. Cadde No:5

06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 294 24 79

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

PAYLAŞ