Kanada Hükümetinin Aldığı Yaptırım Kararları Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, Ottova Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kanada Hükümetinin, Kanada Özel Ekonomik Yaptırımlar Kanunu (Special Economic Measures Act) çerçevesinde, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlali ve Rusya Federasyonu'nda işlenen ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle çeşitli yaptırım kararları aldığı ve yürürlüğe koyduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu yaptırımlar kapsamında 4 numaralı Liste'de belirtilen malların, 500 metreden daha derin açıkdeniz petrol sahalarında, kaya (şist) petrolü (shale oil) veya kutuplardaki petrol sahalarında yapılan arama ve üretim faaliyetleri için kullanılmak üzere Rusya Federasyonu'na veya Rusya Federasyonu'ndaki herhangi bir kişiye ihracatı, satışı, tedariği veya sevkiyatı ile bahse konu mallar ile ilgili finansal, teknik veya diğer türden herhangi bir hizmet sunumunu yasakladığı belirtilmektedir. Söz konusu 4 numaralı Liste ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur,

 

Ek:Kanada Hükümetinin Aldığı Yaptırım Kararları, 4 Numaralı Liste (2 sayfa)

PAYLAŞ