Kanada Montreal Limanında Grevin Sona Ermesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Kanada’nın ikinci büyük limanı Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 işçinin 9-21 Ağustos 2020 tarihlerinde greve gittiği ve bu nedenle limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde gecikmeler yaşandığı, akabinde Montreal Liman İdaresince 17 Şubat 2021 tarihinde müzakere sürecinin mevcut durumda askıya alındığının ilan edildiği; 10 Nisan 2021 tarihinde CUPE Local 375 adlı sendikaya bağlı liman işçilerinin MEA’ya “kısmi grev” bildiriminde bulunduğunun bildirildiği; 23 Nisan 2021 tarihinde ise CUPE Local 375’in 23 Nisan 2021 Cuma günü saat sabah 6:59’da MEA’ya, 72 saat önce olacak şekilde ve 26 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren başlamak üzere “sınırsız genel grev” (unlimited general strike) bildiriminde bulunduğu, buna göre de grev süresince, Montreal Limanı terminallerinde normal zamanda liman işçileri tarafından gerçekleştirilen tüm kargo elleçleme ve gemi bağlama hizmetlerinin tamamen durdurulduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Montreal Liman İdaresince 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü yaptığı açıklamada;

  • Kanada Parlamentosu Avam Kamarası (House of Commons) tarafından “Bill C-29” adlı kanunun onaylandığı ve Montreal Limanı'nda ilan edilen “sınırsız genel grev”in sona erdiği ve limanın tam kapasite ile faaliyete yeniden başlayacağı; bu karar ile MEA ile CUPE Local 375 arasında liman işçilerinden kaynaklanan operasyonel ve ticari belirsizliklerin ortadan kalktığı,
  • “Bill C-29” adlı kanun sayesinde sürecin taraflar arasında iş bırakma eylemi olmadan bir toplu iş sözleşmesi yapmak suretiyle sonuçlanacağı,
  • “Bill C-29” adlı kanuni düzenleme öncesi bir uzlaşı formülü her ne kadar tercih edilse de liman hizmetlerinin sahip olduğu stratejik karakter nedeniyle böylesi öneme sahip bir ekonomik aktivitenin yeniden başlatılmasının önemine vurgu yapan bir karar verme sürecinin zorunlu kılındığı,
  • Önceliğin bir an evvel Montreal Limanı'nın operasyonlarının yeniden başlatılması ve limanın yerel ihracatçı ve ithalatçıların yanı sıra tüm müşterilere en kısa zamanda etkin ve hatasız biçimde hizmet sunmasının sağlanması olduğu,
  • Montreal Limanı'nda günlük ortalama 275 milyon $ değerinde ve gıda ve tarım ürünlerinden ilaç ve inşaat malzemelerine kadar yerel şirketlerin ürettiği çok sayıda önemli ürünün işlem gördüğü,
  • Kısmi ve sınırsız genel grev kararlarının limandaki kuru yük ve konteyner sektörlerinde kargo elleçleme hizmetlerini önemli ölçüde olumsuz yönde etkilediği,
  • “Bill C-29” adlı kanuni düzenleme çıkmadan birkaç gün öncesinden itibaren, Montreal Liman İdaresinden bir çalışma ekibi ile liman işletmecileri ve bunların demiryolu ve kamyon taşımacılığı sektöründe yer alan çok türlü (intermodal) taşımacılık yapan partnerlerinin limanın yeniden faaliyete başlamasına yönelik hazırlık içerisinde oldukları,
  • Montreal Limanı'nda yaklaşık 10 geminin demirleme halinde beklediği ve yaklaşık 20 bin TEU'luk (twenty-foot equivalent units) yükün grev kararı sonrasında liman sahasında kaldığı; limanın yeniden tam kapasite ile faaliyete geçmesi ve mal akışının sorunsuz biçimde yapılabilmesi için işçiler ile tedarik zincirinde yer alan diğer ilgililerin çok sayıda gün çalışması gerekeceği; bu nedenle de ihracatçı ve ithalatçıların önümüzdeki haftalarda gecikmeler yaşayabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca Montreal Limanı'nın yeniden faaliyete geçmesi ve operasyonlarının devamını amaçlayan “Bill C-29” adlı kanunun, Kanada Parlamentosu Avam Kamarası'ndan (House of Commons) geçerek 30 Nisan 2021 tarihinde onaylanmasının akabinde Montreal Limanı'nın 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 07:00 itibariyle faaliyetlerine başladığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ