Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi (CARM)

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Kanada’nın gümrüklerden sorumlu Kurumu “Canada Border Services Agency” (CBSA) tarafından yürütülecek olan ve Kanada'ya ithal edilen ticari mallara uygulanan gümrük vergileri ve ticari hizmetlere konu diğer vergilerin değerlemesi ve tahsiline ilişkin yöntemi değiştirecek bir uygulama olarak nitelendirilen “CBSA Assessment and Revenue Management” (CARM) adlı dijital sistemin 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olacağının daha önceden ifade edildiği belirtilmektedir. Hakeza mezkûr tarih itibariyle CARM sisteminin CBSA'nın resmi kayıt sistemi haline geleceği ve Kanadalı ithalatçılar ile ticaret zincirinde yer alan diğer ortakların yükümlü oldukları gümrük vergileri ve diğer vergileri ödemek için kullanacakları resmi platform olacağı beyan edilmiştir. 

Şimdi, Ottawa Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, CBSA tarafından yapılan 22 Mayıs 2024 tarihli bildirim ile Kanada Hükümeti’nin CARM dijital sisteminin uygulanması için öngörülen tarihi 21 Ekim 2024 olarak değiştirdiği; buna göre Kanada’ya gerçekleştirilen ithalat işlemlerine konu gümrük vergisi ve diğer vergilerin tahsilatında CARM'ın 21 Ekim 2024 itibariyle resmiyet kazanarak ticaret zincirinde yer alan tüm ilgili paydaşların erişimine açık olacağı ifade edilmektedir. 

PAYLAŞ