Kimyasallar Sektöründe İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatına İlişkin Teknolojik İhtiyaç/Çözüm Katkı Formu

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaT.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonundayürütülen Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki "Teknolojik Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK sorumluluğunda “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası (TYH)" çalışmalarını sürdürmektedir. TYH çalışmaları belirlenen 6 pilot sektörde (Demir-Çelik, Alüminyum, Çimento, Plastikler, Kimyasallar ve Gübre) yürütülmektedir.

Seçilen pilot sektörlerde iklim değişikliği ile mücadele/uyum ve Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yasal zorunluluklara ilişkin teknolojik ihtiyaçların belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik teknolojik çözümlerin oluşturulması amacıyla Sektörel Odak Gruplar kurulmuştur. 

Bu minvalde oluşturulan Kimyasallar Odak Grubu bünyesinde, ürün yaşam döngüsü yaklaşımıyla kritik üretim teknolojileri, bu üretim teknolojilerine ilişkin kritik prosesler belirlenmiştir. Bu proseslerin daha yenilikçi proseslerle değiştirilmesi, girdilerin ve çıktıların temiz ve yeşil hale getirilmesini sağlayacak proses-girdi-çıktı aşamalarındaki teknolojik ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin, Kimyasallar Sektörü temsilcilerinden katkılar alınarak nihai hale getirilmesi amacıyla bu çevrim içi (online) katkı formu hazırlanmıştır

Kimyasallar Sektörü özelinde hazırlanan çevrim içi katkı formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Kimyasallar Sektöründe İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatına İlişkin Teknolojik İhtiyaç/Çözüm Katkı Formu: https://anket.tubitak.gov.tr/index.php/369462?lang=tr

Katkı formunun doldurulması, seçtiğiniz üretim teknolojisi ve proses sayısına bağlı olarak 15-20 dakika sürmektedir. Formu kaydedip, tekrar girerek devam edebilirsiniz. Katkı Formu bağlantısı, 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününe kadar açık olacaktır.

Ülkemizdeki Kimyasallar Sektörünün kısa/orta vadede Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yasal düzenlemeler dolayısıyla dış ticaretinin etkilenmemesi, uzun vadede ise ülkemizin 2053 net sıfır hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla sektör temsilcilerimizin teknolojik ihtiyaçlarını ve önerdikleri çözümleri en detaylı şekilde iletmeleri önem taşımaktadır. 

TÜBİTAK tarafından, bu katkı formu ile alınacak ihtiyaç ve çözümlerin, kamu kurumlarının Ar-Ge ve yenilik, yatırım, üretim, dış ticaret ve benzeri destek ve teşviklerinde önceliklendirileceği de ayrıca bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ