Kosova'da Faaliyet Gösteren Finans Kuruluşları

DEİK'ten gelen bir yazıda,  T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, aşağıda belirtilmiş olan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova mevzuatında icra kabiliyeti bulunmaması nedeniyle çeşitli kuruluşların Kosova’da banka unvanı ile şirket açtıkları, Kosova Merkez Bankası’ndan aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen finans kuruluşu adı altında faaliyet gösterdikleri ve çeşitli firmalara finansman teklifinde bulunduklarının tespit edildiği bildirilmektedir. 

Bahse konu yükümlülük ve sınırlamalar; Türk Ticaret Kanunu’nun 344’üncü maddesi uyarınca, şirket kuruluşunda taahhüt edilen sermayenin en az %25'i tescilden önce, geri kalan tutar ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içerisinde ödenmek zorundadır. Ayrıca, Bankacılık Kanunu’nun 150/2’nci maddesine göre; ticaret unvanlarında, banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu çerçevede, üyelerimizin konuyla ilgili mağdur olmalarını önlemek adına Kosova’da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası’nın bağlantıda bulunan lisans verdiği kuruluşlar listesinden teyit edilmesi önem arz etmektedir. 


Bilgilerinize sunulur.

 

 

PAYLAŞ