Lübnan Gümrük Vergisi Artışı

TİM'den alınan bir yazıda, Beyrut Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Lübnan tarafından gümrük vergisi artışının 26/09/2019 tarihli Lübnan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülen Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Kararnamesi ile (Decree No 5497) yürürlüğe girdiği, bisküviler (1905.31) ve tüketiciye yönelik ambalajlardaki deterjanlar (3402.20) için 16/5/2018 tarihli ve 23 sayılı Karar ile getirilen ithalat yasaklamasının kaldırılmış olduğu, her iki üründe de bunun yerine gümrük vergisinin 10 puan arttırıldığı (bisküviler için yeni vergi oranı yüzde 30, deterjanlar için yine yüzde 30) belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, söz konusu düzenlemenin 4’üncü maddesi ile fatura kontrolü uygulamasının getirildiği, Beyrut Ticaret Müşavirliğince, gümrük idaresinin fatura kontrolünü yayımladığı bir sirkülerle, ithalatta Lübnan Gümrüğüne sunulan belgeler arasındaki faturaların ihracat ülkesinde tasdik edilip, o ülkedeki Lübnan Büyükelçiliği/Konsolosluklarından onaylanmasını aramak şeklinde uygulamaya koyduğu ve sadece ilgili kararda sayılan ürünler için değil tüm ithal ürünleri için faturanın çıkış ülkesinde tasdikinin aranmaya başlandığı bilgisine ulaşıldığı bildirilmektedir.

Devamla, konu ile ilgili olarak Beyrut Ticaret Müşavirliğince, Trablus Gümrükleri ve ilgili kararı yürürlüğe koyan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçildiği ve temas edilen yetkililer tarafından;

-Gümrük idaresinin gümrük kapılarına muhatap sirkülerini, fatura kontrolünü sadece ilgili kararda sayılan ürünler için değil tüm ithalata teşmil edecek surette kaleme aldığı, diğerbir ifade ile tüm ithal ürünler için faturanın çıkış ülkesinde tasdikinin aranmaya başlandığı,

- Ülke ve ürün ayrımı yapılmaksızın başlatılan uygulamanın büyük karışıklık yarattığı, bu nedenle sorunu çözmek için ilgili kurumlar arasında koordinasyon yapılmakta olduğu,

- Karışıklık çözülene kadar fatura tasdikine dair sirkülerin uygulamasının şimdilik geçici bir süre askıya alındığı (gümrüklerden edinilen gayrı resmi bilgi) yönünde bilgi verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Karar’ın metni ve eki liste yayımlandığı şekliyle Arapça ve gayrı resmi tercümesi İngilizce olarak ektedir.

Bilgilernize sunulur.

Ek: İlgili Karar ve liste

PAYLAŞ