Madagaskar / Dokuma Çuval ve Kılıflar Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, Madagaskar tarafından "dokuma çuval ve kılıflar" ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirilmiştir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan 4 Ocak 2024 tarihli bildirim ekte yer aldımaktadr.

Söz konusu bildirimde; soruşturmanın, Madagaskar gümrük tarife cetveline göre 3920.20.00, 3920.69.10, 3920.93.00, 3920.99.00, 3923.21.00, 3923.29.10, 3923.29.90, 3926.90.90, 6305.10.11, 6305.10.12, 6305.10.21, 6305.32.10, 6305.32.20, 6305.33.10, 6305.33.20, 6305.33.21, 6305.33.29, 6305.33.30, 6305.39.10, 6305.39.20 ve 6306.19.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan ürünleri kapsayacağı; soruşturmaya taraf olarak soru formu yanıtlamak, görüş ve/veya kanıt sunmak isteyen tüm ilgili taraflara, soruşturma açılış kararının yayımlanma tarihi olan 27 Aralık 2023 tarihinden itibaren 30 günlük bir süre verildiği belirtilmektedir. 

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ’ye üye ülkelerin GATT 1994’ün XIX. maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: DTÖ Bildirimi

PAYLAŞ