Menşe İspat Ve Dolaşım Belgelerinde "Türkiye" Kullanımı Hk.

TİM'den alınan T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, “Türkiye” markasının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, yabancı ülke ve örgütlerle yapılan faaliyet ve yazışmalarda ülkemizin isminin “Türkiye” olarak yazılması hususunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Anılan yazıda devamla, Dışişleri Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan girişimler neticesinde ülkemizin isminin yabancı dillerdeki karşılıkları yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımının 2 Haziran 2022 tarihinde BM tarafından da onaylandığı ve bu itibarla, ihracat kapsamında gerek elektronik ortamda gerekse manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin ülkemiz isminin yazıldığı bölümlerinde ülkemizin adının yabancı dillerdeki karşılıkları yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyonu Sisteminde (MEDOS) gerekli düzenlemelerin TİM tarafından gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 
PAYLAŞ