Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Basımı ve Türkiye İbaresinin Kullanımı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde A.TR Dolaşım Belgelerinin üzerinde yapılacak değişiklikler için 1 Ocak 2024 olarak tespit edilen geçiş dönemi son tarihinin 31 Mart 2024 olarak güncellenmesi hususunda mutabık kalındığı bildirilmektedir.

Ayrıca, arka yüzünde "Turkey" ifadesi bulunan Form A Menşe Belgelerinin ise 31 Aralık 2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar kullanılmasının mümkün olacağı bu tarihten sonra ise yalnızca ülkemiz adının “Türkiye” olarak bulunduğu Form A Menşe Belgelerinin kullanılması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

PAYLAŞ