Menşei İspat ve Dolaşım Belgelerinin Onaylanmasına İlişkin Tedbirler Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, 148 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile 149 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 5 inci maddelerinin 4-b fıkrasında “Odalar/birliklerin sadece sattıkları belgeleri onaylayabileceği hatırlatılmıştır. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini elektronik sistem üzerinden takip eder. Odalar/birliklerce satıldığı halde 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler elektronik sistemde geçersiz statüye gelir ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma veya gümrük müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanır. Açıklama yapılmaması halinde, bu durum belgeleri satın alan firma veya gümrük müşavirine yeni belge satışında dikkate alınır.” hükmü amirdir.

T.C. Ticaret Bakanlığından Meclisimize iletilen yazıda, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) bulunan birlikler için geçerli olmak üzere;

-"Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilir." hükmü 6 ay süre ile uygulanmayacak olup söz konusu 10 ilde bulunan birliklerce satılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gerekli olması halinde diğer birliklerce onaylanması,

- Söz konusu 10 ilde bulunan birliklerce satışı yapılan ancak elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgelerin 6 ay olan geçerlilik sürelerinin 1 yıl olarak uygulanması,

 

Bilglerinize sunulur,

PAYLAŞ