Mısır Merkez Bankasının İthalat İşlemlerinde Akreditif Kullanımına İlişkin Kararı

TİM'den gelen İskenderiye Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Mısır Merkez Bankasının, Mısır'daki kamu ve özel bankalara ilettiği 13 Şubat 2022 tarih ve 49 sayılı yazısı ile ithalat işlemlerinde akreditif kullanımını zorunlu hale getirdiği ve bu uygulamaya ilişkin; 2 Mart 2022 tarihinde bir sirküler yayımladığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu sirkülerin incelenmesinden; ihracatçılarımızdan sıklıkla alınan, evrak mukabili ödeme türünün yasaklandığı ve yalnızca LC (letter of credit)talimatının ödeme türü olarak belirlendiği görüldüğü, talimatın işleme alınması ile ilgili olarak 22 Şubat 2022 tarihine işaret edildiği ve bu tarihten sonra sevkiyatı yapılan tüm ürünlerin, hâlihazırda Mısır gümrüklerine ulaşmış olsa ve bir kısmı peşin ödeme yoluyla ödenmiş olsa bile LC zorunluluğuna tabi olduklarının anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, bahse konu sirkülerde, Mısır Serbest Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların da talimatı uygulamakla yükümlü oldukları bilgisi olmasına rağmen; İskenderiye Ticaret Ataşeliğimizin serbest bölge firmalarından edindiği gayri resmi bilgiye göre; talimatın serbest bölge firmalarını artık kapsamayacağı ve işlemlerinde evvelce yaptıkları ödeme türlerini kullanabilecekleri belirtilmektedir.

İlave olarak Mısır Makamlarınca uygulamada oldukça sıkı davranıldığı, LC açılması talimatı için, tutarın %110'u kadar teminatın banka hesabında nakit olarak bulundurulması ve blokajının zorunlu tutulduğu hususu da adı geçen Ataşeliğimizce edinilen gayri resmi bilgiler arasında yer aldığı, söz konusu uygulamaya yönelik olarak Mısır iş dünyasının, Merkez Bankası ve diğer ilgili Mısır Makamlarına, bu uygulamanın Mısır ekonomisine verebileceği zararı her fırsatta gündeme getirdikleri bildirilmektedir. Bahse konu sirkülerin orijinal metnine bu web bağlantısından ulaşılabilmekte olup sirkülerin gayri resmi tercümesi ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur,

 

Ek: Sirküler Tercüme Metni (6 sayfa)

PAYLAŞ