Mısır-Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Kahire Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Mısır'da 2016 yılından bu yana belli bazı ürünlerde 2016/43 sayılı Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kararına istinaden uygulanan Üretici Kayıt Sistemine ilişkin Mısır Resmi Gazetesi'nin 21.06.2021 tarihli ve 138 (mükerrer B kodlu) sayılı nüshasında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığının 16.06.2021 tarihli ve 2021/273 sayılı Kararının yayımlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu Karar ile 2016/43 sayılı ve 2019/44 sayılı (2016/43 sayılı Karar eki 25 satırlık listeye 4 yeni satır eklenerek ürün yelpazesinin genişletilmesine dönük Karar) Kararlar eki listelerde yer alan ürünlerin sökülmüş (demonte) haldeki parçalarının ithalatının yasaklandığı, bu tür ürünleri üreten fabrikalar ile Mısır İhracat ve İthalat Kontrol Genel İdaresine (GOEIC) kayıtlı markaların onaylı servis ve bakım merkezlerinin üretim süreçlerinin getirdiği zorunlu hallerin istisna tutulduğu belirtilmektedir. Kararın bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bununla birlikte, Kararda yürürlük tarihi olarak yayımlandığı günün ertesi günü belirtilmiş olmakla birlikte Kahire Ticaret Müşavirliğimize şifahen ulaşan bilgiye göre, söz konusu Kararın henüz yürürlüğe girmemiş olduğu, yaklaşık 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur,

 

Ek:

1- Karar-İngilizce (1 Sayfa)

2- Karar-Arapça (1 Sayfa)

PAYLAŞ