Morityus/İhale

TİM'den gelen T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Madagaskar'da mukim Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınan 2 Mart 2022 tarihli notada Morityus'ta birtakım yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle bir ihale ilanının nota ekinde olduğu belirtilmiştir. Söz konusu nota ve ekinin birer örneği ekte gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur,

 

Ek: Morityus İhalesi Nota 5 ve Eki

PAYLAŞ