NCTS Damga Vergisi Hakkında

TİM'den iletilen bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen Bakanlıklarınca yapılan çalışmalar kapsamında transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin aşağıdaki şeklinde seçenekler oluşturulduğu ve bunlardan birisinin seçilmesinin zorunlu hale getirildiği ifade edilmektedir:

       0. Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu)
       1. Damga Vergisi Ödenecek
       2. Damga Vergisi İstisnası Var
       3. Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek

Anılan yazıda devamla, söz konusu uygulamada;

  • 1 numaralı alternatifin seçildiğinde damga vergisinin ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda bulunulması halinde LRN numarası esas alınarak tahakkuk oluşturulacağı ve bankalar aracılığıyla da elektronik ortamda ödeme yapılabileceği,
  • 0 veya 2 numaralı alternatiflerin seçilmesi halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacağı
  • 3 numaralı alternatifin seçilmesi halinde ise "defter kayıt tarihi" alanının doldurulacağı belirtilmektedir.

Bununla birlikte söz konusu sistemsel düzenlemelerin 11.4.2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı, ikinci bir duyuruya kadar beyannameye ilişkin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 

PAYLAŞ