Nijerya-Türkiye Yatırım Zirvesi Programı Hk.

TİM'den gelen T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Abuja Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Nijerya Eyalet Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığından alınan bir yazıya atfen 29 Nisan–5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Nijerya kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan bir program kapsamında İstanbul’da "Nijerya-Türkiye Yatırım Zirvesi"nin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu zirvede; enerji, tekstil, petrol ve gaz üretimi, katı minerallerin keşfi ve çıkarımı, altyapı, lojistik ve depoculuk sektörlerinde B2B görüşmelerin yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Form

PAYLAŞ